top of page

individuální terapie pro studentky a studenty (uměleckých) škol

: místo setkání: Plynární 23, Praha 7, Holešovice

: kdy: každé pondělí a úterý po individuální domluvě

: participativní příspěvek na sezení 400,- kč

Cross Attic je interdisciplinárním prostorem pro rozvoj, hledání a tvorbu. Pečovat o sebe a o ostatní je pro nás důležité i mimo světy umění a teorie. Otevřenost a safe space není ale někdy dostatečná forma podpory. Proto ve spojení s Cross Clubem a Psychoterapeutickým přístavem nabízíme dotované individuální terapie pro studentky a studendy (uměleckých) škol. 

 

Terapeutický přístav pro Cross Attic

Myšlenkou Terapeutického přístavu je dělat psychoterapii dostupnější. Snažíme se za příznivých cen a při spolupraci s dalšími organizacemi otevírat terapii širokému spektru zájemců. Děláme psychoterapii živou, srozumitelnou a pracujeme na překonávání bariér, které někdy vstupu do terapeutického prostředí mohou bránit. Spolu s tím podporujeme psychoterapeutky a prychoterapeuty na jejich cestě vzděláváním a v jejich začátcích, aby se mohli rozvíjet ve své práci a nabízet ji dál těm, kteří ji potřebují. 

Spolupráce s Cross Attic je jednou z dalších cest, jak dělat psychoterapii dostupnější, dělat ji pro lidi, kteří by se k psychoterapii jen tak nedostali a v prostorách, které nabourávají konformitu toho, kde by se terapie měla či neměla dělat a tím ji otevírat tomuto velkému komunitnímu i kulturnímu prostoru, jako je Cross. Společně s Crossem děláme psychoterapii pro Vás finančně dostupnou, Vy uhradíte 400,- Kč za sezení a Cross uhradí druhou polovinu. Kromě psychoterapie poskytujeme taktéž informativní konzultace, které pomáhají člověku zorientovat se v tom, jestli je vůbec psychoterapie vhodná služba a případně jakou službu v řešení problémů zvolit.

Web: https://terapeutickypristav.cz/

terapie-card.png

Terapeuti a terapeutky

Veronika Brandová

V Terapeutickém přístavu jsem dva roky individuální terapeut se sebezkušenostním psychodynamickým výcvikem. Vzdělávám se např. v psychoanalýze, nebo v alternativním terapeutickém směru tanečně pohybové terapie. 

V terapii je pro mě důležitá důvěra, ruku v ruce s otevřeností a vztah s klientem. Bývám naslouchajícím průvodcem klientových témat, myšlenek a pocitů, hledám spojitosti skrze fantazie, sny, volné asociace atd., V terapii je možné nahlédnout na svá zranění, nebo jen tak být a sebepoznávat se.

 

Sezení si jde domluvit na: brandovaveronika@gmail.com

Čas: Po 17:00/18:00/19:00 hodin

Marek Palma

Psychoterapii dělám, protože to je jeden z nejlepších způsobů, jak pečovat o lidskou duši. Věřím, že psychoterapie dává člověku bezpečné místo, kde může přijímat sám sebe takového jaký je, zůstávat se svými pocity, porozumět své situaci, probouzet odvahu k těžkým rozhodnutím, a nakonec odložit to, co ho trápí. Snažím se vést dobrý rozhovor, skrze který klient objevuje své vlastní zdroje síly a získává svobodu.

Původním povoláním jsem sociální pracovník, pracoval jsem převážně se seniory a s lidmi s vážným duševním onemocněním. Nyní druhým rokem působím v organizaci Terapeutický přístav, dále pracuji jako terapeut na pražském gymnáziu a v terapeutickém centru Hladina.

 

Sezení si jde domluvit na: palmamarek@seznam.cz

Čas: Út odpoledne/večer

Adéla Vlčková

V psychoterapeutické práci se opírám hlavně o principy daseinsanalýzy, ale inspiruji se i v dalších psychoterapeutických směrech. Kromě pětiletého daseinsanalytického výcviku jsem absolvovala výcvik v technice aktivní imaginace, která může být vodítkem k pochopení nevědomých obsahů mysli, které náš život také ovlivňují. 

Psychoterapie je pro mě prostor a čas, který můžeme věnovat jen sobě, kde můžeme být sami sebou, nacházet přijetí a porozumění. Terapii vnímám jako proces objevování vnitřní svobody, sebe-poznávání a využívání vlastních možností v bezpečném prostředí s psychoterapeutem jako průvodcem. Ráda Vám nabídnu svůj čas, pozornost a budu Vás doprovázet v čemkoli, co budete potřebovat a chtít sdílet nebo na čem budete chtít pracovat.

 

Sezení si jde domluvit na: adeel.vlckova@gmail.com

Čas: Út 15:00/16:00/17:00 hodin

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na naše terapeuty anebo můžete kontaktovat i hlavní Přístavní mail – terapeutickypristav@gmail.com, kde se pokusíme odpovědět a případně dohledat vše potřebné. 

Veronika Brandová.jpg
Marek Palma.jpg
Adéla Vlčková.jpeg
rezidence

rezidence

současné

budoucí

Hybrid - 6. srpna 2022 16.49.59.jpg

VÍC INFORMACÍ NÍŽE

FB EVENT

minulé

Marie Zandálková
Screen Shot 2022-08-06 at 20.24.38.png

Denisa Štefanigová 

**

Marie - Luisa Purkrábková

Po prolomení ticha

Diskuze, reportáže, podcasty, rozhovory, dohody, kompromisy, proklamace, propagace, prezentace, maily, zprávy, reakce. Jsem zajatcem témat, které jsem vyslovila. Adrenalin, emoce, vzpomínky. Autobiografický introspektivní výlet po spáleném nervovém oběhu. Reflexe jako hlavní tvůrčí prostředek. Co se skrývá za články a výstupy na konferencích? Co přichází po prolomení ticha?

Tereza Silon

Výzkum směrem k performanci a textu. 

 

HORNY se zabývá mytologickými, folklorními a imaginativními queer možnostmi a asociacemi. Ty přepisují a dotvářejí, rozplétají a znovu spřádají významy starých příběhů a entit a jejich vztahů. Nelineárně.

Skrze fyzický a somatický výzkum pracuje s rostlinnou i energickou medicínou a asociativními propojeními mezi zvířecími, mytickými, rostlinnými a queer těly. Nervový systém jako archív.

Rostliny jsou se svým stářím vstupem do jiného plynutí času, jsou hravé i seriózní. Léčivo, jedy i entity, se svou vlastní moudrostí, žádostivé, vztahující se.

´Horny´je v angličtině výraz, který se dá překládat mnohočetně. A právě s touto mnohočetností si Silon hraje. ´Horny´jako rohaté*í (rohatá zvířata i výraz pro ďábla), ´horny´jako přídavné jméno slova ´nadrženost´. Krev jako pouto a jako překlad životní síly. Vztahovost, její radostnost i temná, kyprá zákoutí a hladovost či moc jsou důležité aspekt mnoha otázek, stejně jako stud a to, co dokážeme a nedokážeme a chceme nebo odmítáme formulovat a to, co zůstává a nebo může být vyjádřeno jen v náznacích.

Neurotic & Glitter Subjectivity

Neurotic & Glitter Subjectivity je doku-fikční divadelní instalace na základě textu Neurotic&Glitter Subjectivity (deníkových zápisků Ondřeje Trhoně).  Hrají si s nekrokracií, hnilobou, vanitas, looperem, kompostem, motivem nihilistické hostiny; zabývají se tématy ega, sebe-odhalování, nudy. 

Tvůrci a tvůrkyně: Anna Chrtková, Anna Prstková, Vojta Vávra a Adam Kratochvíl - sdružení pod platformou Bazmek Entertainment

 Ludomir Franczak

Ludomir Franczak je multidisciplinární umělec, který pracuje s výtvarným uměním, performance a divadlem. Jeho díla byla uvedena v galeriích, na veřejných prostranstvích a festivalech v Polsku i v zahraničí. Jeho hlavním zájmem je otázka paměti, identity a environmentálního aktivismu. Prostřednictvím intermediálních aktivit vytváří složité projekty, využívající jak vizuální umění, tak historii nebo literaturu. Projekt, který vzniká ve spolupráci s Cross Attic se zabývá dahomejskou Amazonkou Guttou, jejíž ostatky jsou vystavené v Hrdličkově muzeu v Praze. Cílem projektu je zjistit kdo byla Gutta a zároveň otevřít debatu nad tím, co dělat s její vystavenou kostrou v postkoloniálním kontextu.

Dávid Somló

Dávid je interdisciplinární maďarský umělec žijící v Budapešti. Ve své tvorbě se věnuje výzkumu zvuku, prostoru a mezilidským interakcím. Pohybuje se na hraně performance  ~ instalací ~ intervencí většinou v site - specific kontextu.

 

Ve Visegrádské rezidenci v Cross Attic se věnoval výzkumu potichého zvuku a non-verbální komunikaci ve tmě, ať už mezi performerem a muzikantem, nebo mezi uměleckým procesem a diváky.

Skupina splněných přání

Neformální uskupení zabývající se principy péče, spolupráce a skupinových vztahů.

 

Přejeme si nežít jako individualisti - nevnímáme se jako komplexní dokonalé bytosti, které nepotřebují pomoc a zároveň pomoc nenabízejí

Přejeme si vytvářet a kultivovat vzájemné vztahy v rámci otevřené, dlouhodobé skupiny

Přejeme si žít v hejnu/smečce/mraku 

Přejeme si rozšířit svou uměleckou praxi i mimo produkci děl

 

Iniciováno Matyášem Grimmichem, Karolínou Schön, Sárou Märc

HYENAZ 

Uměleckého duo Kathryn Fischer aka Mad Kate a Adrienne Teicher působí v Berlíně. Zaměřují se na zvukovou a pohybovou tvorbu. Imerzivní představení, taneční skladby, zvukové scény, performativní instalace a audiovizuální díla, která produkují, využívají terénních nahrávek shromážděných v procesu site-specific prací.

oc

open-call

současné

~hybridity~opencall~II~

“In the process each organism changes everyone’s worlds.”

 

Anna L. Tsing

 

(((REZIDENCE)))

(((kdy))) říjen 2022 ~ 14 dní ~ rozmezí 30.9. - 11.10. nebo 13.10. - 25.10.

(((kde))) Cross Attic, Plynární 27, Praha 7 (nenabízíme možnost ubytování)

(((deadline pro přihlášení))) 9.9. 2022

(((výsledky opencallu))) 16.9. 2022 

 

i druhý letošní (((opencall Cross Attic))) sleduje drobné linie propojující člověka s více-než-lidskými světy. Ptáme se po možnostech jinakosti, po tom, jak být s ostatními - Duhými, cizími, ne-lidskými, aniž bychom je kolonizovali, kapitalizovali či jiným způsobem vykořisťovali. S tím je nutně spojená i otázka po hledání lidskosti - člověka - živočicha sebou samým (nad)(vy)řazeného z přírodních procesů

 

(((hledáme ))) umělkyni, umělce či (ne)umělecký kolektiv /nabízíme jednu rezidenci

~ na formě nezáleží, vítáme cokoliv od performance, instalací, textů, workshopů či něco mezi tím

 

(((nabízíme))) základní technické zajištění, produkční výpomoc, specifický prostor ke zkoušení ~ sházení ~ přemýšlení ~ prezentaci ~ realizaci, možnost kurátorských či dramaturgických konzultací, možné navázání dlouhodobé spolupráce, 5.000 kč honorář

(((přihlášky)))

Potřebujete prostor?

Cross Attic je otevřen umlěkyním i umělcům se zájmem o performativní i interdisciplinární tvůrčí výzkum a produkci, stejně jako zájemcům z neumělecké veřejnosti. Nabízíme prostor ve specifických prostorách a se základním technickým vybavením. Vzhledem k venkovním teplotám je místo nejlépe obyvatelné zhruba od března do půlky června a od září do listopadu.

 

Máte-li zájem, ozvěte se nám, abychom se domluvili na prohlídce i podmínkách.

kinship

kinship

bottom of page